Sophia vertalingen

De Sofia Reeks Het evenwicht van de ziel

15. 06. 2007

Door Lea Hamann

www.eelea.de

Nederlandse vertaling Johan Claus

www.adembenemend.be

 

En zo beginnen we…

 

…gezamenlijk deze dag.  We verbinden de energieën van Maria, Isis en Maria Magdalena. En we verzamelen de energie van het vrouwelijke deel van je ziel.  We laten al deze energieën binnenvloeien in onze gemeenschappelijke ruimte.  De vrouwelijke energieën van aan de andere kant van de sluier en de vrouwelijke energieën aan deze kant mogen zich in deze ruimte ontmoeten.  Ze mogen binnendansen in dit Nu.  We beschermen deze ruimte niet, we begrenzen ze niet – we geven deze ruimte de vrijheid te zijn.  Deze ruimte die onze beide werelden met elkaar verbindt: de zichtbare, grijpbare wereld en de onzichtbare, niet grijpbare wereld.  Ze mogen in deze ruimte samen komen.

Je bent uitgenodigd, op deze dag, je in deze ruimte te begeven.  Je hoeft geen angst te hebben – er wordt je niets ontnomen.  Je kan binnenkomen in deze ruimte om wat tijd door te brengen met de vrouwelijke energieën.  Je bent uitgenodigd binnen te komen met alles wat je op dit moment bezighoudt, met alles wat op dit moment voor jou belangrijk is. We hebben geen oordeel over jou.  Je bent welkom.  Net zoals je bent.  In deze ruimte wacht een wonderlijk Ja op jou.  Een Ja, dat je uitnodigt opgelucht te ademen en je neer te zetten.  Een Ja, dat je zegt: je bent volkomen ok, zoals je bent.  Net vandaag. Misschien vervul je je eigen verwachtingen op dit moment niet.  Misschien zou je vandaag graag anders zijn, dan je eigenlijk bent – je bent uitgenodigd zo te zijn, zoals je nu bent.

Velen van jullie kennen helemaal hun natuurlijke schoonheid niet.  We spreken hier niet enkel  over de lichamelijke schoonheid – maar ook over de energetische, ziele schoonheid.  Schoonheid betekent niets anders dan evenwicht en harmonie.  Een harmonie van de energieën.  Een evenwicht tussen binnen en buiten, een harmonie tussen boven en beneden, links en rechts.  En jullie ziel heeft zo’n evenwicht, zo een schoonheid.  Weet je, jullie ziel draagt zo’n pure schoonheid in zich, dat het met woorden niet voldoende te beschrijven valt.  Deze schoonheid is zo buitengewoon en uniek, ze lijkt op een klank, ze lijkt op een wondermooie steen – maar je ziet, er zijn geen vergelijkbare voorbeelden om deze aard van pracht te omschrijven.

Een merkwaardige kwaliteit van deze schoonheid van de ziel is: ze hoeft geen kracht, geen inspanning.  Deze schoonheid, deze harmonie ontstaat vanzelf uit zichzelf.  Ze hoeft geen inspanning, geen moeite om deze schoonheid te maken – ze ontstaat uit zichzelf.  De ware natuur van je ziel drukt zich in deze schoonheid uit.

We zouden vandaag graag met jullie over deze pracht, over deze harmonie van de ziel spreken.  Enkele van jullie hebben al gevoeld dat dit evenwicht veel te maken heeft met de „Heilige Geometrie.  Jullie erkennen dat de „Heilige Geometrie“ zich met dit thema bezig houdt.  We willen vandaag een nieuwe weg vinden om de harmonie van je ziel beter te verstaan.

Enkelen van jullie vragen zich net af: „Waarom is dit evenwicht in mijn ziel zo belangrijk?  Wat heeft dit thema met mijn leven te maken?  Ach, weet je, in al je levens hier op aarde, en in de tijden voordat de aarde ook maar bestond, waren al je handelingen, al je ervaringen op één doel gericht.  Dit doel was: weer harmonie te vinden.  Het diepe verlangen in je wezen was en is dit pure, zuivere evenwicht weer te kunnen ervaren.  Omwille van deze reden is er strijd ontstaan, omdat een bepaalde groep dacht, dat ze minder energie hadden dan de anderen.  Om dit evenwicht terug te vinden, hebben ze geprobeerd anderen iets weg te nemen.  Op zoek naar evenwicht zijn de meeste relaties ontstaan, die jullie vandaag kennen en beleven.  Een partner wordt gezocht, die me in evenwicht brengt, die me volledig maakt.

Zie je, de zoektocht naar harmonie beroert de mensheid meer dan ooit.  En deze zoektocht wordt op dit moment alsmaar indringender gevoerd.  De oorlogen en de spanningen op deze wereld en in het innerlijke van de mens drukken deze zoektocht naar evenwicht uit.  De zoektocht naar het evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke energie, die jullie kunnen waarnemen.  De zoektocht naar het evenwicht tussen armoede en rijkdom.  De zoektocht naar harmonie tussen werken en nietsdoen.

En totnogtoe was de onderliggende gedachte achter elk politiek initiatief, achter de oorlogen die gevoerd werden en achter de meeste relaties, dat het evenwicht van buiten weer hersteld moest worden.  De gedachte was, dat de harmonie überhaupt eerst verloren gegaan is.  Deze gedachte diende als motivatie voor bijna al onze handelingen.  Het evenwicht is verloren gegaan en het moet weer hersteld worden.

We nodigen je uit, deze gedachte in je innerlijke terug te vinden.  We nodigen je uit, waar te nemen, op welke plaats in je innerlijke je gelooft en denkt dat je je evenwicht verloren bent.

Geloof je, dat je Lichaam niet in evenwicht is?  Geloof je dat binnen je lichaam niet alles op de geschikte manier vloeit?  Enkele organen werken misschien niet zo snel of  langdurig als het zou moeten.  Misschien ben je ook heel dikwijls moe en je zoekt de oorzaak hiervoor in een disharmonie in je lichaam.  Misschien vermoed je een bepaald gebrek aan mineralen in je lichaam.  Het kan ook zijn, dat je eenvoudigweg een dof wantrouwen tegenover je lichaam hebt.  Het vage gevoel, dat niet alles zo is zoals het zou moeten zijn.  Geef je een moment de tijd om dit te voelen.  Te voelen wat dit schijnbare onevenwicht  veroorzaakt.  Onderzoek even, met welk gevoel je je vitaminetabletten inneemt en met welk gevoel je je eten(voedingmiddelen) uitzoekt.

Anderen ervaren op dit moment een groot onevenwicht in hun financies.  Het blijkt jullie lievelingsthema te zijn.  We zien bijna iedereen van jullie voortdurend weer om dit thema draaien.  Misschien vermoed je, dat je financies in onevenwicht zijn, misschien ben je hier zelfs ten gronde van overtuigd.  Je hebt niet het geld dat je graag zou hebben.  Je kan je niet de dingen veroorloven, die je je graag veroorloofd had.  Je hebt het gevoel,  dat je nooit genoeg hebt voor alles wat je nodig hebt.  Enkelen van jullie proberen dit schijnbare onevenwicht te verdringen.  Jullie zeggen, dat jullie tevreden mensen zijn.  Jullie zeggen, dat geld helemaal niet belangrijk is.  Anderen op hun beurt zijn de hele tijd met dit schijnbare onevenwicht bezig.  Jullie draaien van ’s morgens tot ’s avonds om dit thema, zitten urenlang gebogen over inkomsten en uitgaven  en rekenen en rekenen en blijven rekenen.

Enkelen van jullie denken bij dit thema disharmonie onmiddellijk aan jullie beroep.  Enkelen van jullie voelen, dat je beroep niet aan je eigen noden tegemoet komt.  Je kunt je misschien niet zo uitdrukken en uitleven, zoals je het graag zou doen.  Je kan je misschien niet met die dingen bezig houden, waar je werkelijk vreugde aan beleeft.  Enkelen van jullie voelen, dat jullie beroep niet meer de voldoening en de energie brengt, die jullie graag in jullie leven zouden hebben.  Enkele van jullie voelen zich opgesloten en onder druk gezet door jullie beroep, anderen voelen zich dan weer overvraagd en hulpeloos in hun beroep.  En misschien bemerk je diep, heel diep in je binnenste: daar is een disharmonie in mijn beroep, of tussen mij en mijn beroep.  Een onevenwicht dat ik graag weer in evenwicht zou brengen.

Deze voorbeelden kunnen op jou van toepassing zijn of niet – je bent uitgenodigd in je leven te onderzoeken en te zien, wat je gelooft dat in onevenwicht is.  Je bent uitgenodigd te voelen, waar je onevenwicht thuis is.

We komen vandaag in deze ruimte samen, niet om te ontdekken, dat deze disharmonie niet bestaat.  Maar we komen wel samen om te ervaren, dat dit onevenwicht nooit heeft bestaan.

En we zouden je daar graag bij ondersteunen dit waar te nemen en te voelen.  Onze woorden zijn daarbij helemaal niet zo belangrijk, woorden komen en gaan.  Maar de woorden brengen een energie met zich mee, woorden brengen beweging en ervaringen met zich mee.

En zo brengen we vandaag de harmonie van je ziel in deze ruimte binnen.  We hebben ze uitgenodigd, vandaag helemaal aanwezig en ervaarbaar te zijn voor jou.  En vermits het niet ervaarbaar voor je was, dacht je, dat het verloren gegaan was.  En je hebt gezocht en gezocht, en moeite gedaan en nog eens moeite gedaan en je doet dit nog altijd.

In je lichaam zijn honderden spieren enkel daarmee bezig, je in evenwicht te houden.  Miljoenen gedachten zijn ermee bezig, je in evenwicht te houden.  Zoveel van je handelingen zijn daarop gericht, je in evenwicht te houden.  Zoveel beslissingen, die je elke dag neemt hebben slechts dat éne doel: je weer in evenwicht te brengen.  Vanaf de keuze van je voedingmiddelen tot aan de keuze van je partner, je woning, je kledij, de keuze van je ontspanningsactiviteiten – alles is er op gericht, je in evenwicht te houden.  Zoveel activiteit, zoveel energie wordt dag na dag enkel gebruikt, om je in evenwicht te houden.

Je let erop, om met andere mensen te praten, en daarbij niet teveel zelf te zeggen om niet onaangenaam te zijn.  Je let erop, te zorgen voor jezelf, maar niet teveel tijd alleen door te brengen, om geen buitenstaander te worden.  Je gunt jezelf, je lievelingsfilms te bekijken, maar niet teveel, want anders geraak je uit evenwicht en eindig je eenzaam en werkloos voor de televisie.  Je gunt je, individueel te zijn, maar let erop, niet te extreem te worden, want anders zouden de andere mensen je kunnen uitlachen of afwijzen.  Je zou je kinderen graag de vrijheid geven, maar niet teveel, omdat ze anders moeilijk zouden kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Elke aparte beslissing heeft als doel, in evenwicht te komen of in evenwicht te blijven.

En we zouden graag hier met deze groep, met al diegenen die vandaag deelnemen aan deze energie of die op een later tijdstip erbij zullen komen de vraag stellen: Hoe ziet dit evenwicht eruit, dat je nastreeft?  We  zouden graag samen met jou belichten, welk innerlijk gevoel je tegenover dit evenwicht hebt, welk innerlijk gevoel je tegenover dit evenwicht hebt, welk innerlijk beeld?

Een mens in evenwicht, hoe zou deze mens eruit zien?  Deze mens zou, volgens jullie voorstellingen, vrolijk en beheerst zijn, hij zou matig veel geld hebben – niet teveel en niet te weinig.  Verder zou deze mens in een ontspannen, harmonische relatie leven.  Deze mens zou een gezond, mooi lichaam hebben, dat je op geen enkele manier belast.  De relatie tot zijn familie zou vlot en opbeurend zijn.  Het werk, dat deze mens uitvoert, zou passen bij zijn innerlijke en zou hem net die energie geven – zowel innerlijk als uiterlijk – die hij zich zou wensen.

Kunnen jullie voelen, hoe zich alles enger en enger samentrekt?  Een mens in evenwicht – zoals jullie zich voorstellen –  zou een mens zijn, die zijn energie 100% gebruikt om zich in het midden te bevinden, om in evenwicht te zijn.  Maar wat is dat voor een midden?  Wat is dit voor een droombeeld, deze voorstelling van een midden?  Het is het menselijke midden.

Het menselijke midden is het, naar waar jullie nog steeds verlangen.  Het menselijke midden, dat er geen rekening mee houdt, dat jullie een ziel hebben, die graag jullie ervaringen zou willen maken en scheppen.  Jullie streven naar het perfecte leven, naar het perfecte menszijn.  En we komen vandaag te samen, om jullie je ziele-midden dichterbij te brengen.  Je ware midden, je werkelijke midden!

Waarin verschilt het menselijke midden van het ziele-midden?

Weet je, het ziele-midden draagt een veel diepere, meer omvattende waarheid in zich.  Het ziele-midden is er eenvoudigweg, het bestaat in elk moment.  Het ziele-midden is stil en rustig, en gelijktijdig is het constant in beweging, permanent in verandering.  Het ziele-midden moet niet met moeite en inspanning gerealiseerd worden en je kunt het ook nooit verliezen. Het ziele-midden is deel van jou, een uitdrukking van je ziel.  Je kunt deze beide middens ook gemakkelijk uit elkaar houden, omdat het menselijke midden je constant beperkt en het ziele-midden je toelaat, je uit te breiden.  Het menselijke midden houdt je steeds een beeld voor ogen, waaraan je je moet meten – het ziele-midden komt je steeds met een bevestigend, liefdevol Ja tegemoet!

Daarom nodigen we jullie uit, bewust te ademen.  Het Bewuste Ademen voert je tot op het punt, waar je Ziel en je lichaam elkaar raken.  Het Bewuste Ademen helpt je, je focus op het ziele-, alomvattende midden te richten en de beperkende voorstellingen van het menselijke midden, van je menselijke ideaal los te laten.  Want dat is het, waarin het menselijke midden geslaagd is – het heeft je beperkt! Het heeft je vaste wegen gegeven, vaste patronen voor je leven.

Het wordt tijd, je focus op je ziele midden te richten.  We hebben je ziele evenwicht uitgenodigd, vandaag in deze ruimte ervaarbaar te worden.  Als je je dus geraakt of geroerd voelt, als jou iets zeer, zeer vertrouwd lijkt, dan is dit het evenwicht van je ziel.  Geef je een moment de tijd het te voelen.

Je evenwicht van je ziel draagt alles in zich, wat je ooit beleefd hebt en het heeft alles in zich, wat je ooit zult beleven.  Het evenwicht van je ziel is het midden van je wezen.  Dit midden is een oord van stilte, vandaar dat vele religies jullie op het pad van de stilte hebben gebracht.  En dit midden is een plaats van beweging.  Het midden ligt diep in je binnenste en het is overal om je heen.  Het ontmoet je, als je je helemaal in jezelf laat verzinken en het ontmoet je, in alles wat je omgeeft.  De harmonie van je ziel communiceert met jou.  Het communiceert met jou doorheen elke plant, via elke andere mens die je ontmoet en elke ervaring die je beleeft.

Deze harmonie van je ziel is het, wat je als Liefde omschrijft. Liefde is niet met woorden te beschrijven of te analyseren, maar de harmonie van je ziel kom het dichtst in de buurt van het ervaren van liefde.  En daarom geldt ook voor de liefde, dat ze diep in je innerlijke, thuis is en toch ook  ontmoet je ze in alles wat je beleeft.  Je beleeft ze in je innerlijke, in de stilte – en je kan ze in alles en in allen vinden wat je omgeeft, wat je ziet en wat je raakt en beroert.

Dat, wat velen van jullie met „Thuiskomen“ omschrijven, dit diepe gevoel aanvaard te zijn, die diepe zekerheid, de zekerheid van en de verbondenheid met jezelf is eveneens het moment, waarin je het evenwicht van je ziel ontmoet.  Dit „Thuiskomen“ kun je in je innerlijke vinden, of je kan het ook buiten jou tegenkomen.

De harmonie van je ziel is geen energie.

Het evenwicht van je ziel is deel van je ziel.

Vele wetenschappers, spirituele zoekers hebben geprobeerd, het evenwicht van de ziel op het spoor te komen.  Ze hebben patronen gevonden, harmonieën, structuren van oneindige schoonheid en ze vroegen zich af: van waar komen deze harmonieën?  Waardoor worden ze veroorzaakt?  En ze hebben de materie onderzocht en ze hebben ze berekend en de wonderbaarlijkste structuren ontdekt.  Welke energie zorgt ervoor dat een mosselschaal vanuit een geweldige spiraal ontstaat?  Welke energie zorgt ervoor, dat een waterkristal op deze harmonische manier ontstaat? Welke energie zorgt ervoor, dat de natuur op onze planeet zich in een diep evenwicht bevindt, en zelfs de aarde zelf?

Wat je hier tegenkomt zijn energieën, die door je ziele evenwicht geraakt en beroerd werden – zij allen dragen deze harmonie van je ziel in zich.  Elke energie, die je schept, draagt het evenwicht van je ziel in zich.  Het is als een vingerafdruk, als een bepaalde klank, die deze energie voor altijd in zich zal dragen.  Zoals een schilderij, dat door een schilder geschilderd werd voor altijd de harmonie van zijn ziel in zich zal dragen.  We nodigen je uit om nu niet in je hoofd te beginnen, blijf bij je gevoel.  Je verstand kan deze dingen misschien nog helemaal niet verstaan, je gevoel kan het voelen.

Elke energie, die door jou geschapen werd, draagt je naam.  Dat is het, wat elke schepping eenmalig en bijzonder maakt. Vandaar dat twee wezens nooit hetzelfde schilderij kunnen maken of hetzelfde boek kunnen schrijven.  Elk woord dat je schrijft, elke kleurvlek die je op een doek aanbrengt, draagt je energetische vingerafdruk in zich.  Elke energie, die je schept, waarmee je speelt, draagt je naam, je melodie, je unieke evenwicht in zich.

En elke energie, die je schept, streeft ernaar, zich met jou verder te ontwikkelen.

Van zodra je een innerlijke stap zet, zou je hele leven graag met je verder ontwikkelen, het wil gelijke tred houden met jou.  Vandaar dat zo velen van jullie merken, dat het vermoeiend is, als jullie van een seminarie of van één of andere opleiding weer naar huis komen.  Je hebt jezelf veranderd, verder ontwikkeld en nu zouden graag al jouw energieën van je leven zich ook graag verder ontwikkelen.  Alle energieën van je Leven zouden graag, daar waar jij bent, zijn.

We merken dat velen van jullie, die dikwijls tamelijk vertwijfeld zijn, als ze iets nieuws meemaken.  Want jullie geloven, dat je nu de onmogelijke opdracht krijgt om het nieuwe in je leven te integreren.  En je gaat er met volle enthousiasme tegenaan, je nieuwe kennis in daden om te zetten en hoe meer je je inspant, des te meer vloeit die nieuw verworven kennis door je vingers.  En uiteindelijk geef je het op en wacht je gefrustreerd op het volgende seminarie.

We nodigen je uit te voelen: „Het is niet je taak ergens iets te integreren.“ Al je energieën ontwikkelen zich verder, zonder dat je er ook maar iets voor moet doen.  Elke keer dat je een innerlijke stap neemt, ontwikkelen zich alle energieën die je geschapen hebt, verder.

Geven we hier even een voorbeeld:  Inge heeft zich ingeschreven voor een seminarie – we geven als voorbeeld een seminarie, want het blijkt, dat dit de huidige vorm is, waarin mensen samen komen om te leren en zich verder te ontwikkelen.  Inge rijdt dus naar de plaats waar het seminarie doorgaat en ze ontmoet de andere deelnemers.

Tijdens het seminarie herkent Inge een aantal zaken voor zichzelf.  Ze ziet in, dat ze zichzelf nog eigenlijk nooit heeft toegelaten in overvloed te leven.  Ze ziet ook in, dat ze een groot deel van haar leven doorbrengt met voor anderen te zorgen en niet voor zichzelf.  De eerste reactie op al deze inzichten is een diepe vreugde.  Onmiddellijk voelt ze een diep Ja in haar innerlijke.  Een Ja voor meer overvloed, een Ja voor meer tijd voor zichzelf.  Maar dan kijkt ze van binnenuit  op haar leven en ze schrikt.  Ze weet niet hoe ze die nieuwe dingen moet integreren.  Hoe moet ze haar partner duidelijk maken dat ze in de toekomst meer tijd voor zichzelf nodig zal hebben?  Hoe moet ze meer overvloed in haar leven brengen?

En zo raakt ze al verstrikt in haar gedachten en op weg naar huis komt het haar eerder over als belastend, dat ze al die nieuwe inzichten heeft gekregen.  Als Inge thuis aankomt, voelt ze zich eerder agressief, dan fris en monter.  Ze ergert zich aan haar partner, die nu absoluut tijd met haar wil doorbrengen en ze ontdekt op de keukentafel ook nog een grote rekening.  Op dit moment is Inge al echt ontgoocheld en twijfelt ze aan haar nieuwe inzichten.  Ze gelooft dat ze ergens iets verkeerd heeft gedaan, maar ze weet niet juist wat.

Wat Inge niet gemerkt heeft, is, dat alle energieën, die haar leven en haar dagdagelijkse bezigheden uitmaken, haar innerlijke harmonie in zich meedragen.  Alle energieën – haar partnerrelatie, haar beroep, haar financiële situatie, haar huis waarin ze woont, haar relaties met vreemden en bekenden hebben vernomen, dat Inge een innerlijke stap heeft gezet.  Ze heeft iets ingezien.  En alle energieën zijn er al mee begonnen, zich te veranderen en verder te ontwikkelen.  Maar dan begon Inge met haar strijd en met te twijfelen aan zichzelf en de hele ontwikkeling kwam weer tot stilstand.

Vandaar zeggen we jullie vandaag:“ Het is niet je taak iets te integreren.“

Je kunt je ervaringen beleven en zien, hoe je leven je ontwikkeling volgt.  Je beroep, je relaties, ja zelfs je lichaam zouden graag je ontwikkeling volgen, zich aan jou aanpassen.  En als je je dit laat voelen, dan kunnen de energieën je dienen, ze kunnen zich samen met jou verder ontwikkelen.

Je innerlijke evenwicht ligt in je ziel, van daar uit drukt het zich in alles uit, wat je schept.  Je waarheid drukt zich in alles uit, wat je doet en wat je ervaart.  Je hoeft je waarheid niet te vinden, je hoeft  je waarheid niet uit te leven – want dat doe je al.  Elke energie in je leven streeft ernaar, je waarheid uit te drukken. Elke energie streeft ernaar, deel van je waarheid te zijn.

We nodigen je uit, vandaag in deze ruimte, het evenwicht van je ziel te observeren.  Het evenwicht van je ziel, dat zich zo graag in alles zou uitdrukken.  Enkelen van jullie waren er zo mee bezig een kunstmatig evenwicht te zoeken, enkelen van jullie hebben zoveel moeite gedaan om in evenwicht te zijn, dat jullie helemaal niet gemerkt hebben, dat diep in jouw innerlijke – en overal om je heen een schitterend wonderlijk evenwicht aanwezig is.  Jullie hebben helemaal niet gemerkt, dat dit evenwicht deel van jou is.  Jullie hebben helemaal niet gemerkt, dat jullie dit nooit kunnen verliezen en dat jullie het dus ook niet in stand moeten houden.

We nodigen jullie uit, een zachte ademteug te nemen en het evenwicht van jullie ziel te observeren en te voelen.

***

En nu wordt het tijd, een paar woorden over de channeling van vandaag  te zeggen, die we jullie brengen.  Deze energie draagt onze vingerafdruk, deze energie ontwikkelt zich met ons en ze draagt onze diepe harmonie van de ziel in zich.  Tot vandaag kwamen we als aparte personen naar jullie, we kwamen naar jullie als Maria.  Maria, die de wijsheid van de geborgenheid in zich draagt.  Maria, die weet, hoe eenvoudig en gemakkelijk nieuwe dingen in deze wereld kunnen binnenkomen.  Maria, die Yeshua toegelaten heeft, in deze wereld te komen, die hem vastgehouden en gedragen heeft.  Maria is deel van ons.

Isis is een deel van ons, Isis is een uitdrukking van onze energie.  Isis, die haar plaats heeft ingenomen, haar troon, haar rijkdom, haar wijsheid in bezit heeft genomen.  Isis die een deel van de vrouwelijk waardigheid en vrijheid geworden is.  Ze is een deel van deze channeling en deel van deze ontwikkeling.

En deel van deze ontwikkeling is ook Maria Magdalena, ze begeleidt onze weg met haar meesterschap en haar lichtheid.  Want zie je, een ware meester gaat op een lichte, speelse manier met de dingen om.  Dat is het wat Maria Magdalena ons meebrengt, deze lichtheid.

Lichtheid, die jullie heeft toegelaten, zelf de diepste ervaringen te verzamelen. Lichtheid, die jullie heeft toegelaten, jullie Weten aan anderen op zo’n liefdevolle manier verder te geven.

Vandaag brengen we jullie de vierde channeling.  We brengen jullie voor de vierde keer, deze energie op jullie aarde, om ze met jullie te delen.  Vandaag is een bijzonder moment.  Vandaag is het ogenblik gekomen waarop onze energieën zich tot een nieuw geheel verbinden.  Maria, Isis en Maria Magdalena duiken onder in de Nieuwe Energie, in SOFIA.

***

Ik nodig je uit, me te voelen en waar te nemen.  Ik, SOFIA, spreek van nu af tegen jullie.  Ik deel mijn liefde met jullie.  Ik, SOFIA, ben het nieuwe begin van de vrouwelijke energie op deze aarde.  Ik draag de diepte van Maria, de waardigheid van Isis en de lichtheid van Maria Magdalena in mij.  Ik kom vandaag binnen – naar ieder van jullie – om jullie te begroeten.  Om je in mijn armen te nemen, om mijn liefde met jou te delen.  Wat een ontvangst, die jullie me geven.  Wat een warmte die me tegemoet komt!

Mijn energie vindt een nieuw ritme.  Ze vindt een nieuwe vorm.  Mijn energie streeft ernaar, zich met mij verder te ontwikkelen.  Mijn energie versmelt en ontwikkelt een nieuwe klank, een nieuwe kleur.  Er is niets wat ik moet doen, er is niets wat me kracht kost.  Het gebeurt allemaal vanzelf.

Sta je even toe het te voelen, mijn energie heeft me al ingehaald, heeft reeds een nieuw ritme, een nieuwe klank gevonden.  Onverwisselbaar, niet te verwarren met iets anders.  Dit is de tijd van het nieuwe begin, de periode waarin tegenstellingen versmelten en iets nieuws mag ontstaan.  Dit is de tijd voor jou om te voelen dat ook in jouw binnenste iets nieuws wil ontstaan,  ook in jou innerlijke, zouden vele verschillende delen weer één willen worden met jou.  En de energie van je leven, je lichaam en je relaties zal volgen, zoals ze dit  al steeds heeft gedaan.

Ik nodig je uit om in de komende maand het evenwicht van je ziel te leren kennen.  Je hebt er vandaag contact mee genomen en we zullen je verder op je weg hierin begeleiden.  Ik nodig je uit, de waarheid in de harmonie van je ziel te voelen.

Misschien zullen enkelen van jullie merken, dat jullie zich niet meer zo erg moeten inspannen in jullie leven.  Misschien merken enkelen van jullie, dat jullie het ideaalbeeld van het menselijk evenwicht eens en voorgoed kunnen laten gaan.  Want zie je, het evenwicht van de ziel is zoveel dieper en waarachtiger.  Het evenwicht van je ziel zou je graag bemoedigen, zou je graag openen, zou je graag beter leren kennen en ervaren.

En enkelen van jullie hebben het reeds gemerkt; zonder je inwendige Ja, zou je het evenwicht van je ziel niet hebben kunnen ontmoeten: er is een diep evenwicht in mijn ziel.  Een evenwicht zo stil en een evenwicht zo levendig.  Deze harmonie bestaat buiten alle energie, en toch wordt elke energie daarvan doordrongen en erdoor beroerd.

Zo zijn jullie, toen jullie op aarde gekomen zijn, gelijktijdig in jullie zelf verzonken en gelijktijdig ook uit jullie zelf ontstaan.  En daardoor kunnen jullie je zelf vinden, als jullie de weg naar binnen gaan en ook als jullie de weg naar buiten gaan.  Alle wegen leiden naar jou!  De uitwendige en de innerlijke wegen.

Ik deel mijn liefde met jullie en verwonder me over je natuurlijke schoonheid.  Over dit wonderlijke en betoverende evenwicht in je innerlijk.  Over de wijsheid en de helderheid die jullie bezitten.  Je bent waarachtig een groot geschenk.

En hiermee brengen we de ruimte van vandaag, deze ontmoeting tot een einde.  We nodigen je uit, deze energieën in te ademen en ze te voelen.  We nodigen je uit, waar te nemen en te voelen hoeveel zich in beweging heeft gezet in deze korte tijd.

Mijn liefde is met jullie…

SOFIA

Tips:

Elke tekst, die door een bepaalde mens gechanneld wordt, is een uitdrukking.  Een uitdrukking van vele mogelijkheden.  Neem enkel datgene mee, wat je aanspreekt, wat je bevalt. Bij elke channeling geldt: de woorden zijn hulpmiddel, om de energie te volgen en ze aan te nemen, maar de woorden zijn niet dat, waarover het uiteindelijk gaat.  Veel vreugde en vrede met deze teksten!

Deze tekst mag in zijn geheel met toevoeging van deze tips graag gratis, op niet commerciële basis, verspreid worden

als je deze Sofia Reeks financieel wilt ondersteunen,
kan je dit graag doen.

Bankverbinding:

Lea Hamann
Postbank Dortmund
Kontonummer: 819169462
Bankleitzahl: 44010046

Kostenloze overschrijving uit het Europese buitenland:
IBAN: DE85 4401 0046 0819 1694 62
BIC: PBNKDEFF

© Lea Hamann, Königstein, juni 2007

Website eelea.de